Marka Tescil Başvurusu

Marka başvurusundan önce, marka araştırmasının yapılması gerekmektedir. Marka araştırması sonucu tescil işlemlerinin yapılıp yapılamayacağı kanaatine varılmaktadır. Araştırma, markanın hangi sınıflarda kullanılacağı belirlenerek yapılmaktadır. Araştırma sonucu olumlu olan markalar için resmi başvuru aşamasına geçilir. Online marka başvurusu ile, markaların gün, saat ve dakika olarak kaydı yapılır ve markanın koruması başlar. Türk Patent ve Marka Kurumu uzmanları marka başvuruşunu tescil edilip edilmeyeceği noktasında incelerler.

Tescil edilebilir markalar yayın aşamasına gelir ve Türk Patent ve Marka Kurumunca her ay yayınlanan Resmi Marka bülteninde yayına çıkar. Yayın süresi 3 ay olup bu süreç içerisinde tüm üçüncü kişilere itiraz durumu açıktır. 3 aylık süreç sonunda herhangi bir itiraz olmaması durumunda kabul tescil harcı yatırılıp tescil belgesi tarafınıza gönderilir.

Marka Tescilinin korunma süresi 10 yıldır. 10’ar yıllık sürelerle yenilemek suretiyle markanın koruma süresini sonsuza kadar uzatmak mümkündür.

Marka Başvurusu

Marka başvuru işlemi rezervasyonlu sistemden üretilen başvuru formunun 30 gün içinde Türk Patent ve Marka Kurumu gelen evrak birimine elden teslim edilmesiyle (ya da posta yolu ile)  yapılabilir. Başvurunun başvuru tarihi formun üretildiği tarih değil Türk Patent ve Marka Kurumu’ na teslim edildiği tarih olacaktır. Uygun olarak ve eksiksiz hazırlanan başvurular Kurum tarafından başvuru tarihi, saati ve dakikası itibariyle işleme alınır.