Patent ve Faydalı Model

Patent Tescili

Patent, Faydalı Model ve Tasarım Haklarının korunması ve yönetilmesi, ticari  rekabet gücünün artırılmasının en önemli unsurlarından birisidir.

Fikri ve sınai hakların etkin bir şekilde korunması ve  yönetilmesindeki başarı ise; doğru çözüm ortağının seçilmesine bağlıdır. Bu tür çalışmaları yaparken alacağınız teknik destek ve hizmet kalitesi kuşkusuz önem taşımaktadır. 

Destek sağlanan konulardan bazıları:

Tasarım ekibi ile ortak çalışmalar yaparak telif ve mevcut patent ihlalleri konusunda çözüm sağlanması;

İhlal ve tecavüz hallerinde yapılması gereken tüm değerlendirmelerin, hem buluşun ilgili olduğu teknik alanda uzman hem de Patent ve Faydalı Model işlemleri ve koruma kapsamı hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olan bir uzman tarafından yapılması önem taşımaktadır.

Yurt içi ve Yurt dışı araştırmaların yapılması;

Her patent tescili başvurusu öncesi, ulusal ve uluslar arası patent veritabanlarında bir patent araştırması yapılmaktadır. Bu patent araştırması sonucunda, bir patent araştırma raporu düzenlenmektedir. Bu raporda, patent başvuru konusu buluşla alakalı teknikte bilinen en yakın patent dokümanları belirlenir, bu dokümanlar ile buluşun farklılıkları yorumlanır. Bu yorumlar ışığında, patent başvurusunun yapılıp yapılmayacağına karşılıklı olarak karar verilir.

Patentleme çalışmaları konusunda teknik destek;

Patent tescili başvurusu yapılmadan önce, patent başvuru dokümanlarının (tarifname, istemler ve teknik çizimler) iyi bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Patent tarifnamesinin hazırlanması, uzmanlık isteyen bir konudur. Bu nedenle patent başvurularının,  konusunda uzman ve tercihen mühendislik kökeni bir uzman ile çalışmak gerekmektedir.

Yıllık harç ödemelerinin takibi;

Korumanın devam edebilmesi ve belgenin geçerliliği için, her yıl başvuru tarihine tekabül eden zamanda yıllık koruma ücretleri ödenmelidir. Bu ücretler başvuru tarihine denk gelen sürede ödenmelidir. Süreyi kaçıranlar için, sonraki 6 ay içinde %25 cezalı ödeme hakkı mevcuttur. Bu tarihin de geçmesi durumunda var olan tescil iptal olur ve belgenin sağladığı durum ortadan kalkar.